ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ξενοδοχείου Μηλιώνης στα Γρεβενά. Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Επισκευή – Συντήρηση – Αποκατάσταση Ιερού Καθίσματος Αγίας Παρασκευής Ι. Μονής Καρακάλλου». Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ιεράς Μονής Παντοκράτορα. Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

...συνέχεια