ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου: "Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας" υπό τη διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ν. Ημαθίας. Το έργο περιελάμβανε αντλίες θερμότητας, μονάδες fancoil, σωληνώσεις θέρμανσ...

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΙΓΛΗ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ξενοδοχείου Αίγλη στο Βόλο. Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΤΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΔΙΟΥ". Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισ...

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ PORTO PALACE

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ξενοδοχείου Porto Palace στη Θεσσαλονίκη. Το έργο περιελάμβανε αντλίες θερμότητας, μονάδες fancoil, σωληνώσεις θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

...συνέχεια


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Η DUE-LINE ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Το έργο περιελάμβανε υλικά θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

...συνέχεια