ΧΑΛΚΟΡ

Χαλκοσωλήνα Cusmart

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περιγραφή

Οι CUSMART® είναι εύκαμπτοι χαλκοσωλήνες με επικάλυψη ειδικού μίγματος (Patent Pending).
Η μέθοδος online παραγωγής τους, εξασφαλίζει μοναδική ομοιογένεια, απόλυτη ισοτροπία και ασυγκρίτως ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σωλήνες εξειδικευμένοι για κάθε χρήση και πλήρεις σειρές εξαρτημάτων δημιουργούν ένα υδραυλικό σύστημα προηγμένης τεχνολογίας.

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Διασφάλιση της υγιεινής με ειδική επεξεργασία.
  • Αντοχή σε υψηλές πιέσεις και εναλλαγές θερμοκρασίας.
  • Μοναδική ευκαμψία και σταθερότητα τελικού σχήματος.
  • Εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα.
  • Ελάχιστη θερμική διαστολή.
  • Οικονομικότητα του συστήματος.
  • Στεγανότητα και 100% φραγμός οξυγόνου.
  • Ανακυκλώσιμο προϊόν.
  • Αντοχή στην UV ακτινοβολία και μέγιστη αντοχή στη διάβρωση.

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με εργοστασιακή μόνωση.

Οι εύκαμπτοι χαλκοσωλήνες CUSMART® με εξωτερική εργοστασιακή μόνωση είναι κατάλληλοι για όλα
τα υδραυλικά δίκτυα θέρμανσης και μεταφοράς και διανομής ζεστού νερού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
Η μόνωση είναι από δικτυωμένο πολυεθυλένιο (PE-X), δομημένο με κλειστού τύπου μικροκυψελίδες.
Η εξοικονόμηση ενέργειας προκύπτει από τη θεαματική μείωση των απωλειών θερμότητας, που ξεπερνά το 50% σε σχέση με αντίστοιχα δίκτυα χωρίς μόνωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαλκοσωλήνα Cusmart
Διάσταση 14x2 16x2 18x2 20x2 26x3 32x3
Εξ.Διάμετρος (mm) 14 16 18 20 26 32
Πάχος (mm) 2 2 2 2 3 3
Εσ.Διάμετρος (mm) 10 12 14 16 20 26
Μέγιστη Θερ.λειτουργίας (C) 95 95 95 95 95 95
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (bar) 35 32 27 25 25 23
Πάχος Μόνωσης                              9mm
Πυκνότητα κατά, DIN 53420, ASTM D 1667                        30-33 Kg/m3
Ρολοί Μήκους (m) 100/50 100/50 100/50 100/50 25/50 25

 

Έντυπα

ΠεριγραφήΑρχείο

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ