Περιγραφή

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ= 0,015% - 0,040%.

  • Προδιαγραφές : EN 1057.

 

  • Σήματα ποιότητας : DVGW, BSI, AFNOR, NSAI, AENOR, RAL.

 

  • Εφαρμογές : Υδρευση,Θέρμανση,Φυσικό Αέριο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαλκοσωλήνα Talos
Διάμετρος - Πάχος (mm) Εσωτ.Διάμετρος (mm) Μήκος (m) Μέγιστη Πίεση (bar) Ελάχιστη Επιμήκυνση Α%
15 x 0,7 13,6 3 59             20
15 x 0,8 13,4 3 68
18 x 0,8 16,4 3 56
22 x 0,8 20,4 3 45
22 x 0,9 20,2 3 51
28 x 0,8 26,4 3 43
28 x 0,9 26,2 3 48
35 x 1,0 33 3 43
35 x 1,5 32 4 65
42 x 1,0 40 3 35
42 x 1,2 39,6 3 ή 4 43
54 x 1,0 52 3 27
54 x 1,2 51,6 3 ή 4 33
64 x 2,0 60 3 47
76,1 x 2,0 72,1 3 39
88,9 x 2,0 84,9 4 33
108 x 2,5 103 4 34

 

Έντυπα

ΠεριγραφήΑρχείο

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ